2020034851 - Duffelshoek 40 - Vergunning

2020034851 - Duffelshoek 40 - Het schepencollege heeft in zitting van 10.09.2020 een vergunning verleend voor het renoveren van een bijgebouw.