2020032365 - Asterlaan 22 - Vergunning

2020032365 - Asterlaan 22 - Het schepencollege heeft in zitting van 16 april 2020 een vergunning verleend voor het wijzigen van gevelmateriaal.