2020028391 - Duffelsesteenweg 96 - Vergunning

2020028391 - Duffelsesteenweg 96 - Het schepencollege heeft in zitting van 9 april 2020 een vergunning verleend voor het schilderen van gevels of aanbrengen van gevelbekleding.