2020027114 - Pierstraat 22 - Vergunning

2020027114 - Pierstraat 22 - Het schepencollege heeft in zitting van 9 april 2020 een vergunning verleend voor het verwijderen van bestaande reclamepanelen en het plaatsen van nieuwe.