2020027061 - Mechelsesteenweg 200 - het slopen van een bestaande bebouwing, het bouwen van een appartemenstgebouw met 30 wooneenheden en het bouwen van een appartementsgebouw met 5 wooneenheden

OPENBAAR ONDERZOEK aanvraag omgevingsvergunning OOMS & PARTNERS, MECHELSESTEENWEG 200, 2550 KONTICH

Wij delen jou mee dat door Jurgen Van Grieken namens Ooms & Partners BVBA een aanvraag tot omgevingsvergunning werd ingediend. De aanvraag heeft betrekking op een perceel gelegen Mechelsesteenweg 200, kadastraal gekend als Kontich afdeling 1 sectie F nummers 159F, 159G, 160T, 160K, 160L en 160R.

De aanvraag voor stedenbouwkundige handelingen omvatten het slopen van een bestaande bebouwing, het bouwen van een appartemenstgebouw met 30 wooneenheden en het bouwen van een appartementsgebouw met 5 wooneenheden.

De aanvraag kan je inkijken vanaf 4 mei 2020 tot en met 3 juni 2020.

De openbare onderzoeken voor omgevingsvergunningen die al liepen op 24 maart of sindsdien gestart zijn, worden opgeschort en verdergezet vanaf 4 mei. Dit doet de gemeente in navolging van het besluit hierover van de Vlaamse regering als gevolg van de strenge coronamaatregelen.

De concrete begin- en einddata zijn thans nog niet gekend. Verdere informatie volgt later.

Tijdelijk kan je de lopende openbare onderzoeken en beslissingen van dit dossier digitaal raadplegen. Alle dossiers kan je ook vanaf 4 mei opnieuw na afspraak inkijken bij het loket omgeving, gemeentehuis 1ste verdieping.
Bezwaar kan je indienen bij het lokaal bestuur gedurende de periode van het openbaar onderzoek op volgende wijze:

  • via mail naar¬†openbaaronderzoek@kontich.be

  • via e-formulier

  • tegen afgiftebewijs bij het loket omgeving

  • via aangetekende zending naar: College van Burgemeester en Schepenen, Gemeenteplein 1, 2550 Kontich

Vermeld duidelijk op: Bezwaar/OMV_2020027061.

Jouw opmerkingen en de bezwaren zullen beoordeeld worden door de gemeentelijke omgevingsambtenaar. Deze beoordeling wordt opgenomen in de besluitvorming van het college van burgemeester en schepenen.

De beslissing over de aanvraag is raadpleegbaar op de website nadat het college van burgemeester een uitspraak heeft geformuleerd.