2020027061 - Mechelsesteenweg 200 - bekendmaking openbaar onderzoek n.a.v. wijzigingslus aanvraag voor het slopen van een bestaande woning en het bouwen van 4 eengezinswoningen en 3 meergezinswoningen

OPENBAAR ONDERZOEK TEN GEVOLGE VAN DE TOEPASSING VAN EEN WIJZIGINGSLUS IN HET KADER VAN EEN OMGEVINGSVERGUNNINGSAANVRAAG

OOMS & PARTNERS, MECHELSESTEENWEG 200, 2550 KONTICH

Wij delen jou mee dat door Jurgen Van Grieken namens Ooms & Partners BVBA een aanvraag tot omgevingsvergunning werd ingediend. De aanvraag heeft betrekking op een perceel gelegen Mechelsesteenweg 200, kadastraal gekend als Kontich afdeling 1 sectie F nummers 159F, 159G, 160T, 160K, 160L en 160R.

De wijziginslus omvat aangepaste plannen na wijzigingslus.

De aanvraag kan je inkijken vanaf 3 september 2020 tot en met 2 oktober 2020.

Het volledige dossier ligt ter inzage bij de dienst omgeving van de gemeente. U dient hiervoor een afspraak maken via www.kontich.be of via het telefoonnummer 03¬†246 50 50 met vermelding van het dossiernummer OMV_2020027061. Bij het inkijken van het dossier is het niet toegelaten dat er foto’s genomen worden van de plannen en andere documenten uit het dossier.

De bezwaren of opmerkingen over de aanvraag kunnen tot en met 2 oktober 2020 op volgende wijze worden ingediend:

  • digitaal via het omgevingsloket (omgevingsloket.be)
  • digitaal via het elektronisch loket van de gemeente Kontich (kontich.be/openbaaronderzoek - e-formulier )
  • per aangetekend schrijven aan het college van burgemeester en schepenen, Gemeenteplein 1 te 2550 Kontich
  • tegen ontvangstbewijs aan het onthaal van het Gemeentehuis Gemeenteplein 1 te 2550 Kontich
  • per mail naar openbaaronderzoek@kontich.be met vermelding van het dossiernummer OMV_2020027061

Vermeld duidelijk op: Bezwaar/OMV_2020027061.

Jouw opmerkingen en de bezwaren zullen beoordeeld worden door de gemeentelijke omgevingsambtenaar. Deze beoordeling wordt opgenomen in de besluitvorming van het college van burgemeester en schepenen.

De beslissing over de aanvraag is raadpleegbaar op de website nadat het college van burgemeester een uitspraak heeft geformuleerd.