2020025155 - Pierstraat 186A - Aktename melding IIOA's kl3

2020025155 - Pierstraat 186A - Het schepencollege heeft in zitting van 19 maart 2020 akte genomen van de omgevingsmelding IIOA klasse 3 voor het exploiteren van een bronbemaling van maximaal 70.080 m3/jaar (rubriek 53.2.2b).