2020024836 - Hoeve-ter-Bekelaan 36 - het wijzigen van de voorgevel

OPENBAAR ONDERZOEK aanvraag omgevingsvergunning SCHILDEREN VAN GEVELS OF AANBRENGEN VAN GEVELBEKLEDING

Wij delen jou mee dat door Patrick Troch een aanvraag tot omgevingsvergunning werd ingediend. De aanvraag heeft betrekking op een perceel gelegen Hoeve-ter-Bekelaan 36, kadastraal gekend als Kontich afdeling 2 sectie E nummer 111X2.

De aanvraag voor stedenbouwkundige handelingen omvatten het wijzigen van de voorgevel.

De aanvraag kan je nu inkijken vanaf 4 mei 2020 tot en met 3 juni 2020.

De openbare onderzoeken voor omgevingsvergunningen die al liepen op 24 maart of sindsdien gestart zijn, worden opgeschort en verdergezet vanaf 4 mei 2020. Dit doet de gemeente in navolging van het besluit hierover van de Vlaamse regering als gevolg van de strenge coronamaatregelen.

De concrete begin- en einddata is bij elk dossier duidelijk weergegeven.

Je kan de lopende openbare onderzoeken en beslissingen van de dossiers digitaal raadplegen. Voor bijkomende toelichting kan je met ons contact opnemen via e-mail (vergunningen@kontich.be). 


Bezwaar kan je indienen bij het lokaal bestuur gedurende de periode van het openbaar onderzoek op volgende wijze:

College van Burgemeester en Schepenen
Gemeenteplein 1
2550 Kontich

Vermeld duidelijk op: Bezwaar/OMV_2020024836.

Jouw opmerkingen en de bezwaren zullen beoordeeld worden door de gemeentelijke omgevingsambtenaar. Deze beoordeling wordt opgenomen in de besluitvorming van het college van burgemeester en schepenen.

De beslissing over de aanvraag is raadpleegbaar op de website nadat het college van burgemeester een uitspraak heeft geformuleerd.