2020022330 - De Villermontstraat 32 - het verder exploiteren en wijzigen van een inrichting

OPENBAAR ONDERZOEK aanvraag omgevingsvergunning AUTOVAK NV

Wij delen jou mee dat door Autovak NV een aanvraag tot omgevingsvergunning werd ingediend. De aanvraag heeft betrekking op een perceel gelegen De Villermontstraat 30 en De Villermontstraat 32, kadastraal gekend als Kontich afdeling 1 sectie B nummers 81Y en 81X.

De exploitatie van één of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten omvatten de rubrieken:

Nieuw - 3.4.1°a) - Het lozen van bedrijfsafvalwater in de openbare riolering via een koolwaterstofafscheider, met een debiet van max. 1 m³/uur en max. 200 m³/jaar

Nieuw - 4.3.a)1°i) - Een spuitcabine met een vermogen van 5 kW

Nieuw - 4.5. - De opslag van 30 ton bedekkingsmiddelen

Nieuw - 6.4.1° - De opslag van 30.000 liter brandbare vloeistoffen waarvan 5.000 liter in kleine verpakkingen

Nieuw - 16.3.2°a) - Een compressor met een vermogen van 6 kW

Nieuw - 17.1.2.1.1° - De opslag van diverse gassen (Acetyleen – Zuurstof – Argon – Stikstof – Airco-gas – R134a) met een gezamenlijk waterinhoudsvermogen van van 1.000 liter

Nieuw - 17.3.2.1.1.2° - De opslag van 30 ton ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 3 met een vlampunt >= 55°C

Nieuw - 17.3.2.1.2.2° - De opslag van 30 ton ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 3

Nieuw - 17.3.2.2.2°b) - De opslag van max. 30 ton dergelijke vloeistoffen waarvan max. 9 ton ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 1

Nieuw - 17.3.2.3.2°a) - Opslag van max. 30 ton overige brandgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen

Nieuw - 17.3.3.2°a) - De opslag van max. 30 ton oxiderende stoffen

Nieuw - 17.3.4.2°a) - De opslag van 30 ton bijtende stoffen

Nieuw - 17.3.5.1°a) - Opslag van max. 1.000 kg giftige vloeistoffen en vaste stoffen

Nieuw - 17.3.6.2°a) - De opslag van 30 ton schadelijke stoffen

Nieuw - 17.3.7.2°a) - De opslag van 30 ton stoffen die op lange termijn gevaarlijk zijn voor de gezondheid

Nieuw - 17.3.8.2° - De opslag van 30 ton stoffen die gevaarlijk zijn voor het aquatisch milieu

Nieuw - 17.4. - De opslag van 5.000 liter diverse gevaarlijke producten in kleine verpakkingen

Nieuw - 29.5.2.1°a) - Diverse toestellen voor het behandelen van metalen met een totale geïnstalleerde drijfkracht van 25 kW

Nieuw - 43.1.1°a) - 2 verwarmingsinstallaties met een individueel ingangsvermogen van respectievelijk 200kW en 300kW. Totaal ingangsvermogen = 500kW

De aanvraag kan je inkijken vanaf 15 mei 2020 tot en met 13 juni 2020.

Het volledige dossier ligt ter inzage bij de dienst omgeving van de gemeente. Je dient hiervoor een afspraak maken via www.kontich.be of via het telefoonnummer 03 246 25 50 met vermelding van het dossiernummer OMV_2020022330. Bij het inkijken van het dossier is het niet toegelaten dat er foto’s genomen worden van de plannen en andere documenten uit het dossier.

De bezwaren of opmerkingen over de aanvraag kunnen tot en met 13 juni 2020 op volgende wijze worden ingediend:

  •  digitaal via het omgevingsloket (omgevingsloket.be)
  •  digitaal via het elektronisch loket van de gemeente Kontich (kontich.be/openbaaronderzoek - e-formulier )
  •  per aangetekend schrijven aan het college van burgemeester en schepenen, Gemeenteplein 1 te 2550 Kontich
  •  tegen ontvangstbewijs aan het onthaal van het Gemeentehuis Gemeenteplein 1 te 2550 Kontich
  •  per mail naar openbaaronderzoek@kontich.be met vermelding van het dossiernummer OMV_2020022330

Vermeld duidelijk op: Bezwaar/OMV_2020022330.

Jouw opmerkingen en de bezwaren zullen beoordeeld worden door de gemeentelijke omgevingsambtenaar. Deze beoordeling wordt opgenomen in de besluitvorming van het college van burgemeester en schepenen.

De beslissing over de aanvraag is raadpleegbaar op de website nadat het college van burgemeester een uitspraak heeft geformuleerd.