2020019519 - Pierstraat 184 A - het bouwen van een woning

OPENBAAR ONDERZOEK aanvraag omgevingsvergunning BA KALED-SHERBINI - BONZA-BAHAVU

Wij delen jou mee dat door mevrouw Brigitte Bonza - Bahavu en de heer Jeff Kaled - Sherbini een aanvraag tot omgevingsvergunning werd ingediend. De aanvraag heeft betrekking op een perceel gelegen Pierstraat 184 A, kadastraal gekend als Kontich afdeling 1 sectie A nummers 184Z, 184M en 184B2.

De aanvraag voor stedenbouwkundige handelingen omvatten het bouwen van een woning

De aanvraag kan je inkijken vanaf 24 april 2020 tot en met 23 mei 2020.

Het volledige dossier ligt ter inzage bij de dienst omgeving van de gemeente. Je dient hiervoor een afspraak maken via www.kontich.be of via het telefoonnummer 03 246 25 50 met vermelding van het dossiernummer OMV_2020019519. Bij het inkijken van het dossier is het niet toegelaten dat er foto’s genomen worden van de plannen en andere documenten uit het dossier.

De openbare onderzoeken voor omgevingsvergunningen die al liepen op 24 maart of sindsdien gestart zijn, worden opgeschort en verdergezet na 24 april. Dit doet de gemeente in navolging van het besluit hierover van de Vlaamse regering als gevolg van de strenge coronamaatregelen.

De concrete begin- en einddata zijn thans nog niet gekend. Verdere informatie volgt later.

Tijdelijk kan je de lopende openbare onderzoeken en beslissingen van dit dossier digitaal raadplegen. Alle dossiers kan je ook vanaf 24 april opnieuw na afspraak inkijken bij het loket omgeving, gemeentehuis 1ste verdieping.
Bezwaar kan je indienen bij het lokaal bestuur gedurende de periode van het openbaar onderzoek op volgende wijze:

  • via mail naar¬†openbaaronderzoek@kontich.be

  • via e-formulier

  • tegen afgiftebewijs bij het loket omgeving

  • via aangetekende zending naar: College van Burgemeester en Schepenen, Gemeenteplein 1, 2550 Kontich

Vermeld duidelijk op: Bezwaar/OMV_2020019519.

Jouw opmerkingen en de bezwaren zullen beoordeeld worden door de gemeentelijke omgevingsambtenaar. Deze beoordeling wordt opgenomen in de besluitvorming van het college van burgemeester en schepenen.

De beslissing over de aanvraag is raadpleegbaar op de website nadat het college van burgemeester een uitspraak heeft geformuleerd.