2020017378 - Mechelsesteenweg 305 - het bouwen van een nieuwe schrijnwerkerij met showroom, regulariseren van constructies en stapelrekken

OPENBAAR ONDERZOEK aanvraag omgevingsvergunning MARTENS HOUT NV

Wij delen jou mee dat door de heer Marc Decock en MARTENS HOUT NV een aanvraag tot omgevingsvergunning werd ingediend. De aanvraag heeft betrekking op een perceel gelegen Mechelsesteenweg 305, kadastraal gekend als Kontich afdeling 2 sectie E nummers 62T, 63C3 en 67L.

De aanvraag voor stedenbouwkundige handelingen omvatten het bouwen van een nieuwe schrijnwerkerij met showroom, regulariseren van constructies en stapelrekken.

De exploitatie van één of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten omvatten de rubrieken:

Nieuw - 6.5.1° - Brandstofverdeelinstallatie voor heftrucks met één verdeelslang

Nieuw - 12.2.1° - Een olie-gebaseerde hoogspanningstransformator van 250 kVA

Nieuw - 15.1.1° - Het stallen van 7 voertuigen andere dan personenwagens

Nieuw - 16.3.2°a) - Totaal geïnstalleerde vermogen van 37 kW bestaande uit 2 compressoren met elk een vermogen van 11 kW en 3 airco-installaties met elk een vermogen van 5 kW

Nieuw - 17.3.2.1.1.1°b) - Opslag van 2,408 ton (2.800 liter) gasolie in een dubbelwandige bovengrondse houder (verdeelinstallatie)

Nieuw - 17.4. - Opslag van 400 liter diverse gevaarlijke producten in kleine verpakkingen

Nieuw - 19.3.1°a) - Houtbewerkingsmachines met een geïnstalleerde totale drijfdracht van 140,65 kW

Nieuw - 19.6.1°b) - Opslag van 1.500 m³ hout in open lucht

Nieuw - 19.6.1°c) - Opslag van 600 m³ hout in een lokaal

Nieuw - 43.1.1°a) - Verwarmingstoestellen op gas met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 350 kWth

De aanvraag kan je inkijken vanaf 6 mei 2020 tot en met 4 juni 2020.

Het volledige dossier ligt ter inzage bij de dienst omgeving van de gemeente. Je dient hiervoor een afspraak maken via www.kontich.be of via het telefoonnummer 03 246 25 50 met vermelding van het dossiernummer OMV_2020017378. Bij het inkijken van het dossier is het niet toegelaten dat er foto’s genomen worden van de plannen en andere documenten uit het dossier.

De bezwaren of opmerkingen over de aanvraag kunnen tot en met 4 juni 2020 op volgende wijze worden ingediend:

  •  digitaal via het omgevingsloket (omgevingsloket.be)
  •  digitaal via het elektronisch loket van de gemeente Kontich (kontich.be/openbaaronderzoek - e-formulier )
  •  per aangetekend schrijven aan het college van burgemeester en schepenen, Gemeenteplein 1 te 2550 Kontich
  •  tegen ontvangstbewijs aan het onthaal van het Gemeentehuis Gemeenteplein 1 te 2550 Kontich
  •  per mail naar openbaaronderzoek@kontich.be met vermelding van het dossiernummer OMV_2020017378

Vermeld duidelijk op: Bezwaar/OMV_2020017378.

Jouw opmerkingen en de bezwaren zullen beoordeeld worden door de gemeentelijke omgevingsambtenaar. Deze beoordeling wordt opgenomen in de besluitvorming van het college van burgemeester en schepenen.

De beslissing over de aanvraag is raadpleegbaar op de website nadat het college van burgemeester een uitspraak heeft geformuleerd.