2020011733 - Kauwlei 86 - Vergunning

2020011733 - Kauwlei 86 - Het schepencollege heeft in zitting van 13.08.2020 een vergunning verleend voor het plaatsen van een zwembad en bijgebouw.