2020010875 - Meylweg 39 - Vergunning

2020010875 - Meyweg 39 - Het schepencollege heeft in zitting van 9 april 2020 een vergunning verleend voor het aanleggen van een speelzone en het plaatsen van een muur.