2020005576 - Keizershoek 282 - Vergunning

2020005576 - Keizershoek 282 - Het schepencollege heeft in zitting van 16 april 2020 een vergunning verleend voor het bouwen van een garage.