202000025 - Dorre Eikstraat 1 - Vergunning

202000025 - Dorre Eikstraat 1 - Het schepencollege heeft in zitting van 19 maart 2020 een vergunning verleend voor het isoleren en aanbrengen van crepi aan de zijgevel.