2019161936 - Magdalenastraat 20 - Vergunning

2019161936 - Magdalenastraat 20 - Het schepencollege heeft in zitting van 2 april 2020 een vergunning verleend voor het renoveren en uitbreiden van een woning.