2019158436 - Grote Steenweg 22 - Vergunning

2019158436 - Grote Steenweg 22 - Het schepencollege heeft in zitting van 9 april 2020 een vergunning verleend voor het regulariseren van een woning met bijgebouw en het aanvragen van een verbouwing en functiewijziging tot kantoren.