2019157979 - Beekboshoek 96 - Aktename melding IIOA kl3

2019157979 - Beekboshoek 96 - Het schepencollege heeft in zitting van 6 februari 2020 akte genomen van de exploitatie van een bronbemaling.