2019157413 - Hoogbunderlaan 32 - Vergunning

2019157413 - Hoogbunderlaan 32 - Het schepencollege heeft in zitting van 16 april 2020 een vergunning verleend voor het bouwen van een woonveranda.