2019153983 - Duffelsesteenweg 307 - Vergunning

2019153983 - Duffelsesteenweg 307 - Het schepencollege heeft in zitting van 9 april 2020 een vergunning verleend voor het verkavelen voor 2 loten voor halfopen en 1 lot voor gesloten bebouwing.