2019151787 - Reepkenslei 61 - Vergunning

2019151787 - Reepkenslei 61 - Het schepencollege heeft in zitting van 13 februari 2020 een vergunning verleend voor het slopen van deen woning en het bouwen vanĀ een nieuwe woning met schuur.