2019148541 - Prins Boudewijnlaan 7E - Vergunning

2019148541 - Prins Boudewijnlaan 7E - Het schepencollege heeft in zitting van 20 februari 2020 een vergunning verleend voor de exploitatie van een of meerdere IIOA's - kl2: de exploitatie van een inrichting voor houtbewerking.