2019148541 - Prins Boudewijnlaan 7E - het produceren van houtfineerpanelen

OPENBAAR ONDERZOEK aanvraag omgevingsvergunning DIMEC NV 

Wij delen jou mee dat door DIMEC NV en de heer George Feldbrugge een aanvraag tot omgevingsvergunning werd ingediend. De aanvraag heeft betrekking op een perceel gelegen Prins Boudewijnlaan 7E, kadastraal gekend als Kontich afdeling 1 sectie B nummer 77M.

De exploitatie van één of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten omvatten de rubrieken:

Nieuw - 12.2.1° - Transformatorkast

Nieuw - 12.3.2° - Laadstation voor vorklift

Nieuw - 16.3.2°a) - ventilator/stofafzuiging

Nieuw - 17.4. - Er zijn kasten voorzien voor de opslag van een beperkte (max.2500 kg) hoeveelheid lijm op waterbasis (grootste aandeel), vernis, andere lijmen

Nieuw - 19.1.2°a) - Machinepark voor de productie van houtfineerplaten

Nieuw - 19.3.2°a) - machines voor verzagen van fineer en mdf platen

Nieuw - 19.6.1°c) - Opslag van basismaterialen: houtplaten en fineerhout

De aanvraag kan je inkijken vanaf 27 december 2019 tot en met 25 januari 2020.

Het volledige dossier ligt ter inzage bij de dienst omgeving van de gemeente. Je dient hiervoor een afspraak maken via www.kontich.be of via het telefoonnummer 03 246 25 50 met vermelding van het dossiernummer OMV_2019148541. Bij het inkijken van het dossier is het niet toegelaten dat er foto’s genomen worden van de plannen en andere documenten uit het dossier.

De bezwaren of opmerkingen over de aanvraag kunnen tot en met 25 januari 2020 op volgende wijze worden ingediend:

  • digitaal via het omgevingsloket (omgevingsloket.be)
  • digitaal via het elektronisch loket van de gemeente Kontich (kontich.be/openbaaronderzoek - e-formulier )
  • per aangetekend schrijven aan het college van burgemeester en schepenen, Gemeenteplein 1 te 2550 Kontich
  • tegen ontvangstbewijs aan het onthaal van het Gemeentehuis Gemeenteplein 1 te 2550 Kontich
  • per mail naar openbaaronderzoek@kontich.be met vermelding van het dossiernummer OMV_2019148541

Vermeld duidelijk op: Bezwaar/OMV_2019148541.

Jouw opmerkingen en de bezwaren zullen beoordeeld worden door de gemeentelijke omgevingsambtenaar. Deze beoordeling wordt opgenomen in de besluitvorming van het college van burgemeester en schepenen. 

De beslissing over de aanvraag is raadpleegbaar op de website nadat het college van burgemeester een uitspraak heeft geformuleerd.