2019147537 - Kauwlei 89 - het uitbaten van een conventionele garage met tankstation

OPENBAAR ONDERZOEK aanvraag omgevingsvergunning GARAGE MICHEL

Wij delen jou mee dat door Garage Michel BVBA en de heer Michaël Baston een aanvraag tot omgevingsvergunning werd ingediend. De aanvraag heeft betrekking op een perceel gelegen Kauwlei 89, kadastraal gekend als Kontich afdeling 2 sectie C nummer 613V4.

De exploitatie van één of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten omvatten de rubrieken:

Niet langer van toepassing - 15.4.1 - wasplaats voertuigen minder dan 10/dag

Niet langer van toepassing - 3.1.1 - lozen bedrijfsafvalwater in openbare riolering

Ongewijzigd - 3.2.2°a) - lozen van huishoudelijk afvalwater in de openbare riolering

Ongewijzigd - 6.4.1° - opslag van 2020 l olie en koelvloeistof

Ongewijzigd - 6.5.2° - brandstofverdeelinstallatie met 4 pompen

Ongewijzigd - 15.1.1° - standplaats voor 5 voertuigen

Ongewijzigd - 15.2. - carrosserie/garagewerkplaats met gebruik van twee hefbruggen

Ongewijzigd - 17.3.2.1.1.1°b) - opslag van 7500 l diesel, 5000 l stookolie en 1200 l afvalolie

Ongewijzigd - 17.3.2.1.2.1° - opslag van 500 l ontvetter en ruitenreiniger

Ongewijzigd - 17.3.2.2.2°a) - opslag van 22 500 l benzine

Nieuw - 17.3.6.1°a) - opslag van 180 liter koelvloeistof (s.g.1,1)

Ongewijzigd - 17.3.7.1°a) - opslag van 200 l olie en koelvloeistof

Ongewijzigd - 17.4. - opslag van max 450 l diverse producten in verpakkingen van max 25 l

De aanvraag kan je inkijken vanaf 15 januari 2020 tot en met 13 februari 2020.

Het volledige dossier ligt ter inzage bij de dienst omgeving van de gemeente. Je dient hiervoor een afspraak maken via www.kontich.be of via het telefoonnummer 03 246 25 50 met vermelding van het dossiernummer OMV_2019147537. Bij het inkijken van het dossier is het niet toegelaten dat er foto’s genomen worden van de plannen en andere documenten uit het dossier.

De bezwaren of opmerkingen over de aanvraag kunnen tot en met 13 februari 2020 op volgende wijze worden ingediend:

  • digitaal via het omgevingsloket (omgevingsloket.be)
  • digitaal via het elektronisch loket van de gemeente Kontich (kontich.be/openbaaronderzoek - e-formulier )
  • per aangetekend schrijven aan het college van burgemeester en schepenen, Gemeenteplein 1 te 2550 Kontich
  • tegen ontvangstbewijs aan het onthaal van het Gemeentehuis Gemeenteplein 1 te 2550 Kontich
  • per mail naar openbaaronderzoek@kontich.be met vermelding van het dossiernummer OMV_2019147537

Vermeld duidelijk op: Bezwaar/OMV_2019147537.

Jouw opmerkingen en de bezwaren zullen beoordeeld worden door de gemeentelijke omgevingsambtenaar. Deze beoordeling wordt opgenomen in de besluitvorming van het college van burgemeester en schepenen.

De beslissing over de aanvraag is raadpleegbaar op de website nadat het college van burgemeester een uitspraak heeft geformuleerd.