2019144841 - Prins Boudewijnlaan 7C - Aktename IIOA's

2019144841 - Prins Boudewijnlaan 7C - Het schepencollege heeft in zitting van 19 december 2019 akte genomen van de exploitatie van een of meerdere IIOA's.