2019137372 - Jordaensstraat 9 - Weigering

2019137372 - Jordaensstraat 9 - Het schepencollege heeft in zitting van 5 maart 2020 een aanvraag voor het slopen van een woning en het bouwen van een meergezinswoning met 4 appartementen geweigerd.