2019133486 - Sint-Jansplein 24 - Vergunning

2019133486 - Sint-Jansplein 24 - Het schepencollege heeft in zitting van 9 april 2020 een vergunning verleend voor het verbouwen van twee panden naar 1 woning met carport.