2019128816 - Kerkevelden 1 - Vergunning

2019128816 - Kerkevelden 1 - Het schepencollege heeft in zitting van 27 februari 2020 een vergunning verleend voor het verkavelen van een perceel voor drie eengezinswoningen.