2019128305 - Keizerenberg 55 - Vergunning

2019128305 - Keizerenberg 55 - Het schepencollege heeft in zitting van 20 februari 2020 een vergunning verleend voor het verkavelen voor 2 halfopen eengezinswoningen.