2019127663 - Jordaensstraat 15A - Vergunning

2019127663 - Jordaensstraat 15A - Het schepencollege heeft op 9 januari 2020 een vergunning verleend verleend voor het bouwen van een woning.