2019126454 - Kauwlei 89 - Exploitatie van een of meerdere IIOA's

OPENBAAR ONDERZOEK aanvraag omgevingsvergunning DUPLICAAT VAN 2019109709

Wij delen jou mee dat door de heer Michaël Baston een aanvraag tot omgevingsvergunning werd ingediend. De aanvraag heeft betrekking op een perceel gelegen Kauwlei 89, kadastraal gekend als Kontich afdeling 2 sectie C nummer 613V4.

De exploitatie van één of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten omvatten de rubrieken:

Ongewijzigd - 3.2.2°a) -

Ongewijzigd - 6.5.2° -

Ongewijzigd - 15.1.1° -

Ongewijzigd - 15.3.2° -

Ongewijzigd - 17.3.2.2.2°a) -

Ongewijzigd - 17.3.5.1°a) -

Ongewijzigd - 17.3.6.2°b) -

Ongewijzigd - 17.3.7.1°b) -

Ongewijzigd - 17.4. -

De aanvraag kan je inkijken vanaf 1 november 2019 tot en met 30 november 2019.

Het dossier is beschikbaar ter inzage via het omgevingsloket www.omgevingsloketvlaanderen.be . Niet alle documenten van het aanvraagdossier worden getoond in het publieke omgevingsloket. De plannen van het dossier liggen steeds ter inzage in het gemeentehuis tijdens het openbaar onderzoek.

Je dient hiervoor een afspraak maken via www.kontich.be of via het telefoonnummer 03 246 25 50 met vermelding van het dossiernummer OMV_2019126454. Bij het inkijken van het dossier is het niet toegelaten dat er foto’s genomen worden van de plannen en andere documenten uit het dossier. 

De bezwaren of opmerkingen over de aanvraag kunnen tot en met 30 november 2019 op volgende wijze worden ingediend:

  • digitaal via het omgevingsloket (omgevingsloket.be)
  • digitaal via het elektronisch loket van de gemeente Kontich (kontich.be/openbaaronderzoek - e-formulier )
  • per aangetekend schrijven aan het college van burgemeester en schepenen, Gemeenteplein 1 te 2550 Kontich
  • tegen ontvangstbewijs aan het onthaal van het Gemeentehuis Gemeenteplein 1 te 2550 Kontich
  • per mail naar openbaaronderzoek@kontich.be met vermelding van het dossiernummer OMV_2019126454

Vermeld duidelijk: Bezwaar/OMV_2019126454.

Jouw opmerkingen en de bezwaren zullen beoordeeld worden door de gemeentelijke omgevingsambtenaar. Deze beoordeling wordt opgenomen in de besluitvorming van het college van burgemeester en schepenen.

De beslissing over de aanvraag is raadpleegbaar op de website nadat het college van burgemeester een uitspraak heeft geformuleerd.