2019125940 - Mouterij 5 - Aktname vergunning deputatie

2019125940 - Mouterij 5 - Het schepencollege heeft in zitting van 12 maart 2020 akte genomen van de beslissing door de deputatie van de provincie Antwerpen tot vergunning van een truck tankstation met bijhorende technische- en terreinaanlegwerken.

Bijlagen