2019125940 - Mouterij 5 - Het gedeeltelijk herinrichten van een industrieterrein door het bouwen van een truck tankstation met bijhorende technische - en terreinaanlegwerken

OPENBAAR ONDERZOEK aanvraag omgevingsvergunning TRUCKSTATION WAARLOOS

Wij delen jou mee dat door JOST & CIE NV een aanvraag tot omgevingsvergunning werd ingediend. De aanvraag heeft betrekking op een perceel gelegen Mouterij 5, kadastraal gekend als Kontich afdeling 3 sectie A nummer 94D.

 De aanvraag voor stedenbouwkundige handelingen omvatten het

- inrichten terrein met de nodige parkeerplaatsen

- aanleggen van wadi volgens de hemelwaterverordening

- bouwen van een truckstation met bijhorende technische- en terreinaanlegwerken

- plaatsen van dubbelwandige bovengrondse houder van 100.000 L diesel/mazout

- aanbrengen van een brandwerende wand tegen het bestaand gebouw

- bouwen van een inkuiping voor de LNG installatie en opslag

- terrein deels heraanleggen en herinrichten in functie van het truckstation

- plaatsen van prefab cabine voor technieken LNG

- plaatsen van een bovengrondse LNG-houder in de inkuiping

De exploitatie van één of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten omvatten de rubrieken:

- Nieuw - 3.4.2° - Het lozen van bedrijfsafvalwater afkomstig van de vloeistofdichte verharding met een maximaal debiet van 6,37 m3/uur, 16,30 m³/dag en 345,33 m³/jaar in de openbare riolering.

- Nieuw - 6.5.2° - 6x verdeelpomp met elk 1 product en 2 verdeelslangen.

- Nieuw - 15.1.1° - parking voor 3 vrachtwagens / trailers

- Nieuw - 16.3.2°a) - Luchtcompressor, airco, met een totaal geïnstalleerde drijfkracht van 15 kW. (volledig nieuwe installatie)

- Nieuw - 16.9.e) - De bevoorrading van motorvoertuigen met LNG door middel van 4 verdeelpompen met bijhorende verdeelslang

- Nieuw - 17.1.2.2.3° - Bovengrondse cryogene opslaghouder voor 90 m³ of 90.000 liter LNG.

- Nieuw - 17.3.2.1.1.2° - Opslag van in totaal 83,30 ton of 100.000 L diesel/mazout.

(80.000 L diesel + 20.000 L mazout in bovengrondse gecompartimenteerde dubbelwandige houder

De aanvraag kan je inkijken vanaf 14 november 2019 tot en met 13 december 2019.

Het volledige dossier ligt ter inzage bij de dienst omgeving van de gemeente. Je dient hiervoor een afspraak maken via www.kontich.be of via het telefoonnummer 03 246 25 50 met vermelding van het dossiernummer OMV_2019125940. Bij het inkijken van het dossier is het niet toegelaten dat er foto’s genomen worden van de plannen en andere documenten uit het dossier.

De bezwaren of opmerkingen over de aanvraag kunnen tot en met 13 december 2019 op volgende wijze worden ingediend:

  • - digitaal via het omgevingsloket (omgevingsloket.be)
  • - digitaal via het elektronisch loket van de gemeente Kontich (kontich.be/openbaaronderzoek - e-formulier )
  • - per aangetekend schrijven aan het college van burgemeester en schepenen, Gemeenteplein 1 te 2550 Kontich
  • - tegen ontvangstbewijs aan het onthaal van het Gemeentehuis Gemeenteplein 1 te 2550 Kontich
  • - per mail naar openbaaronderzoek@kontich.be met vermelding van het dossiernummer OMV_2019125940

Vermeld duidelijk op: Bezwaar/OMV_2019125940.

Jouw opmerkingen en de bezwaren zullen beoordeeld worden door de gemeentelijke omgevingsambtenaar. Deze beoordeling wordt opgenomen in de besluitvorming van het college van burgemeester en schepenen.

De beslissing over de aanvraag is raadpleegbaar op de website nadat het college van burgemeester een uitspraak heeft geformuleerd.