2019124663 - Reepkenslei 53 - Vergunning

2019124663 - Reepkenslei 53 - Het schepencollege heeft in zitting van 13 februari 2020 een vergunning verleend voor het bouwen van een zorgcentrum (fase 1) en dagcentrum (fase 2) na afbraak van een bestaande woning en de exploitatie van een of meerdere IIOA's.