2019115964 - Duffelsesteenweg 347 - Vergunning

2019115964 -Duffelsesteenweg 347 - Het schepencollege heeft in zitting van 19 december 2019 een vergunning verleend voor het slopen van een serre.