2019108354 - Ooststatiestraat 309 - het verkavelen van een perceel voor een eengezinswoning

OPENBAAR ONDERZOEK aanvraag omgevingsvergunning D067-2019 KONTICH OOSTSTATIESTRAAT

Wij delen jou mee dat door de heer Stefan Van Herwegen een aanvraag tot omgevingsvergunning werd ingediend. De aanvraag heeft betrekking op een perceel gelegen Ooststatiestraat 309, kadastraal gekend als Kontich afdeling 2 sectie C nummers 648L10 en 648V5.

De aanvraag kan je inkijken vanaf 4 oktober 2019 tot en met 2 november 2019.

Het volledige dossier ligt ter inzage bij de dienst omgeving van de gemeente. U dient hiervoor een afspraak maken via www.kontich.be of via het telefoonnummer 03¬†246 25 50 met vermelding van het dossiernummer OMV_2019108354. Bij het inkijken van het dossier is het niet toegelaten dat er foto’s genomen worden van de plannen en andere documenten uit het dossier.

De bezwaren of opmerkingen over de aanvraag kunnen tot en met 2 november 2019 op volgende wijze worden ingediend:

  • - digitaal via het omgevingsloket (omgevingsloket.be)
  • - digitaal via het elektronisch loket van de gemeente Kontich (kontich.be/openbaaronderzoek - e-formulier )
  • - per aangetekend schrijven aan het college van burgemeester en schepenen, Gemeenteplein 1 te 2550 Kontich
  • - tegen ontvangstbewijs aan het onthaal van het Gemeentehuis Gemeentplein 1 te 2550 Kontich, eerste verdieping
  • - per mail naar openbaaronderzoek@kontich.be met vermelding van het dossiernummer OMV_2019108354

Vermeld duidelijk op: Bezwaar/OMV_2019108354.

Jouw opmerkingen en de bezwaren zullen beoordeeld worden door de gemeentelijke omgevingsambtenaar. Deze beoordeling wordt opgenomen in de besluitvorming van het college van burgemeester en schepenen.

De beslissing over de aanvraag is raadpleegbaar op de website nadat het college van burgemeester een uitspraak heeft geformuleerd.