2019106606 - Gemeenteplein 4 - Het slopen van een bestaande horecazaak en het bouwen van een cafetaria, restaurant en feestzaal

OPENBAAR ONDERZOEK aanvraag omgevingsvergunning ALKEN MAES - FORTUIN, DUPLICAAT 2019063897

Wij delen jou mee dat door BROUWERIJEN ALKEN - MAES - BRASSERIES ALKEN - MAES NV en de heer Pascal Peltot een aanvraag tot omgevingsvergunning werd ingediend. De aanvraag heeft betrekking op een perceel gelegen Gemeenteplein 4 , kadastraal gekend als Kontich afdeling 1 sectie B nummers 202H en 203G.

De aanvraag voor stedenbouwkundige handelingen omvatten het slopen van een bestaande horecazaak met feestzaal en het bouwen van een cafetaria, restaurant en feestzaal.De exploitatie van één of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten omvatten de rubrieken:

Nieuw - 3.2.2°a) - Gemiddelde hoeveelheid afvalwater die jaarlijks zal worden geproduceerd.

Nieuw - 16.3.1.1° - Koelinstallaties: 2 koelcellen (vermogen 7 kW per koelcel), 1 vriescel (vermogen 5 kW), koelinstallatie toog café (vermogen 7 kW), koelinstallatie toog brasserie (vermogen 5 kW), koelinstallatie toog feestzaal (vermogen 5 kW).

Aircosysteem: 70W x nuttige opp. = 80 kW

Warmtepomp: 60W x nuttige opp. = 68 kW

Ventilatie: 11 kW

In totaal = 195 kW

De vermogens per toestel kan je opgelijst vinden op de bijgevoegde plannen.

Nieuw - 32.1.1° - In de feestzaal op de eerste verdieping kunnen er geluidniveaus worden gehaald tot 95dB, het gaat hier om een permanente inrichting waarbij de muziekactiviteiten vallen onder categorie 2. Er zal een akoestische studie worden opgemaakt zodat de inrichting voldoet aan de VLAREM milieunorm. De studie is toegevoegd bij het MER-luik (zie effecten geluid en trillingen).

Nieuw - 45.8.2°b) - De keuken op het gelijkvloers is ingericht voor het bereiden van voedingsproducten op basis van plantaardige melen of op basis van suiker of cacao met een totale drijfkracht tussen 5 kW en 200 kW. De keuken op de eerste verdieping zal in een latere fase worden toegevoegd en deze heeft tevens een drijfkracht tussen 5 kW en 200 kW. De vermogens per toestel kan je opgelijst vinden op de bijgevoegde plannen. 

De aanvraag kan je inkijken vanaf 8 november 2019 tot en met 7 december 2019.Het volledige dossier ligt ter inzage bij de dienst omgeving van de gemeente. Je dient hiervoor een afspraak maken via www.kontich.be of via het telefoonnummer 03 246 25 50 met vermelding van het dossiernummer OMV_2019106606. Bij het inkijken van het dossier is het niet toegelaten dat er foto’s genomen worden van de plannen en andere documenten uit het dossier. 

De bezwaren of opmerkingen over de aanvraag kunnen tot en met 7 december 2019 op volgende wijze worden ingediend:

  • digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be)
  • digitaal via het elektronisch loket van de gemeente Kontich (www.kontich.be/openbaaronderzoek - e-formulier )
  • per aangetekend schrijven aan het college van burgemeester en schepenen, Gemeenteplein 1 te 2550 Kontich
  • tegen ontvangstbewijs aan het onthaal van het Gemeentehuis Gemeenteplein 1 te 2550 Kontich
  • per mail naar openbaaronderzoek@kontich.be met vermelding van het dossiernummer OMV_2019106606Vermeld duidelijk op: Bezwaar/OMV_2019106606.Jouw opmerkingen en de bezwaren zullen beoordeeld worden door de gemeentelijke omgevingsambtenaar. Deze beoordeling wordt opgenomen in de besluitvorming van het college van burgemeester en schepenen. 

Vermeld duidelijk op: Bezwaar/OMV_2019106606.

Jouw opmerkingen en de bezwaren zullen beoordeeld worden door de gemeentelijke omgevingsambtenaar. Deze beoordeling wordt opgenomen in de besluitvorming van het college van burgemeester en schepenen. De beslissing over de aanvraag is raadpleegbaar op de website nadat het college van burgemeester een uitspraak heeft geformuleerd.