2019106121 - Pierstraat 350 - Het toevoegen van een nieuwe WKK installatie

OPENBAAR ONDERZOEK aanvraag omgevingsvergunning DUPLICAAT_2019_VAN_DEN_EYNDE_BVBA

Wij delen jou mee dat door VAN DEN EYNDE BVBA een aanvraag tot omgevingsvergunning werd ingediend. De aanvraag heeft betrekking op een perceel gelegen Pierstraat 350, kadastraal gekend als Kontich sectie B nummers 1C, 1D, afdeling 1 sectie G nummers 311D, 332B en 332C.

De exploitatie van één of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten omvatten de rubrieken:

 • Verandering - 3.4.1°a) - Wijziging naar het lozen van bedrijfsafvalwater met een debiet van 0,65 m³/uur
 • Verandering - 6.4.1° - Wijziging naar rubriek 6.4.1 na CLP-verordening en naar de opslag van 5.600 L olie waarvan:
  • 2.800 L smeerolie in een bovengrondse dubbelwandige tank
  • 2.800 L afvalolie in een bovengrondse dubbelwandige tank
 • Nieuw - 6.5.1° - 1 verdeelslag
 • Verandering - 12.1.1.2°b) - Wijziging naar 3 WKK-installaties met een totaal elektrisch schijnbaar vermogen van 5.214 kVA en een respectievelijk elektrisch schijnbaar vermogen 2.519 kVA, 1.515 KVA en 1.180 kVA en een bijhorend totaal nominaal vermogen van 11.699 kW en een respectievelijk nominaal vermogen van 5.570 kW, 3.379 kW en 2.750 kW
 • een noodstroomgenerator met een elektrisch schijnbaar vermogen 67 kVA en een bijhorend totaal nominaal vermogen van 132 kW (reductie 50%, < 500 uur/jaar)
 • Ongewijzigd - 12.2.1°
 • Verandering - 12.2.2° - Verandering naar 2 transformatoren met totaal nominaal vermogen van 5.500 kVA en een respectievelijk vermogen van 2.500 kVA en 3.000 kVA
 • Nieuw - 12.3.2° - Een accumulatoren met een met een geïnstalleerd totaal vermogen van 40 kW
 • Ongewijzigd - 15.1.1°
 • Verandering - 17.3.2.1.1.1°b) - Wijziging naar rubriek 17.3.2.1.1.1.b na CLP-verordening en wijziging naar de opslag van 6.205,85 kg ontvlambare vloeistoffen in een bovengrondse dubbelwandige tank van 4.950 L lichte stookolie en een bovengrondse dubbelwandige tank van 2.500 L diesel
 • Verandering - 17.3.3.2°b) - Wijziging naar de opslag van 2.250 kg oxiderende stoffen waarvan:
  • 250 kg ammoniumnitraat
  • 2.000 kg kaliumnitraat
 • Nieuw - 17.3.4.2°b) - Opslag van 12.832 kg kg bijtende stoffen waarvan:
  • 7.500 kg calciumnitraat
  • 512 kg Ijzer
  • 2.000 kg magnesiumnitraat
  • 1.688 kg salpeterzuur
  • 1.132 kg waterstofperoxide
 • Nieuw - 17.3.5.2°b) - Opslag van 1.688 kg toxische stoffen waarvan 1.688 kg salpeterzuur
 • Nieuw - 17.3.6.2°b) - Opslag van 10.882 kg irriterende stoffen waarvan:
  • 250 kg ammoniumnitraat
  • 2.000 calciumchloride
  • 7.500 kg calciumnitraat
  • 1.132 kg waterstofperoxide
 • Verandering - 17.4. - Wijziging naar de opslag van 185 kg gevaarlijke producten in kleine verpakkingen van max. 30 kg
 • Verandering - 31.1.3° - Wijziging naar 3 WKK-installaties met een totaal elektrisch schijnbaar vermogen van 5.214 kVA en een respectievelijk elektrisch schijnbaar vermogen 2.519 kVA, 1.515 KVA en 1.180 kVA en een bijhorend totaal nominaal vermogen van 11.699 kW en een respectievelijk nominaal vermogen van 5.570 kW, 3.379 kW en 2.750 kW
 • Verandering - 43.1.2°a) - Wijziging naar rubriek 43.1.2.a - een noodstroomgenerator met een elektrisch schijnbaar vermogen 67 kVA en een bijhorend totaal nominaal vermogen van 132 kW (reductie 50%, < 500 uur/jaar)

De aanvraag kan je inkijken vanaf 10 oktober 2019 tot en met 8 november 2019.

Het volledige dossier ligt ter inzage bij de dienst omgeving van de gemeente. Je dient hiervoor een afspraak maken via www.kontich.be of via het telefoonnummer 03 246 25 50 met vermelding van het dossiernummer OMV_2019106121. Bij het inkijken van het dossier is het niet toegelaten dat er foto’s genomen worden van de plannen en andere documenten uit het dossier.

De bezwaren of opmerkingen over de aanvraag kunnen tot en met 8 november 2019 op volgende wijze worden ingediend:

 • - digitaal via het omgevingsloket (omgevingsloket.be)
 • - digitaal via het elektronisch loket van de gemeente Kontich (kontich.be/openbaaronderzoek - e-formulier )
 • - per aangetekend schrijven aan het college van burgemeester en schepenen, Gemeenteplein 1 te 2550 Kontich
 • - tegen ontvangstbewijs aan het onthaal van het Gemeentehuis Gemeenteplein 1 te 2550 Kontich
 • - per mail naar openbaaronderzoek@kontich.be met vermelding van het dossiernummer OMV_2019106121 

Vermeld duidelijk op: Bezwaar/OMV_2019106121.

Jouw opmerkingen en de bezwaren zullen beoordeeld worden door de gemeentelijke omgevingsambtenaar. Deze beoordeling wordt opgenomen in de besluitvorming van het college van burgemeester en schepenen.

De beslissing over de aanvraag is raadpleegbaar op de website nadat het college van burgemeester een uitspraak heeft geformuleerd.