2019104718 - Prins Boudewijnlaan 3 - het vernieuwen, verder exploiteren van een klasse 1 tankstation

OPENBAAR ONDERZOEK aanvraag omgevingsvergunning EG RETAIL (BELGIUM) B.V.B.A. - KONTICH

Wij delen jou mee dat door EG RETAIL (BELGIUM) BVBA een aanvraag tot omgevingsvergunning werd ingediend. De aanvraag heeft betrekking op een perceel gelegen Prins Boudewijnlaan 3, kadastraal gekend als Kontich afdeling 1 sectie B nummer 88G.

De exploitatie van één of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten omvatten de rubrieken:

Verandering - 3.4.2° - Verandering door vermindering

Verandering - 6.5.2° - Verandering door vermindering van het aantal verdeelslangen (van 19 verdeelslangen naar in totaal 18 verdeelslangen). 2-takt niet langer ingedeeld.

Nieuw - 15.1.1° - 4 niet overdekte parkeerplaatsen voor aanhangwagens.

Verandering - 15.4.2°b) - Verandering door vermindering

Hernieuwing - 16.3.1.1° -

Hernieuwing - 16.4.1° -

Hernieuwing - 17.1.2.2.2° -

Hernieuwing - 17.3.2.1.1.2° -

Verandering - 17.3.2.2.2°a) - Verandering door vermindering. 2-takt niet langer ingedeeld.

Verandering - 17.4. - Verandering door vermindering en toevoeging carwashproducten.

 De aanvraag kan je inkijken vanaf 26 september 2019 tot en met 25 oktober 2019.

Het volledige dossier ligt ter inzage bij de dienst omgeving van de gemeente. Je dient hiervoor een afspraak maken via www.kontich.be of via het telefoonnummer 03 246 25 50 met vermelding van het dossiernummer OMV_2019104718. Bij het inkijken van het dossier is het niet toegelaten dat er foto’s genomen worden van de plannen en andere documenten uit het dossier.

De bezwaren of opmerkingen over de aanvraag kunnen tot en met 25 oktober 2019 op volgende wijze worden ingediend:

  • - digitaal via het omgevingsloket (omgevingsloket.be)
  • - digitaal via het elektronisch loket van de gemeente Kontich (kontich.be/openbaaronderzoek - e-formulier )
  • - per aangetekend schrijven aan het college van burgemeester en schepenen, Gemeenteplein 1 te 2550 Kontich
  • - tegen ontvangstbewijs aan het onthaal van het Gemeentehuis Gemeenteplein 1 te 2550 Kontich
  • - per mail naar openbaaronderzoek@kontich.be met vermelding van het dossiernummer OMV_2019104718

Vermeld duidelijk op: Bezwaar/OMV_2019104718.

Jouw opmerkingen en de bezwaren zullen beoordeeld worden door de gemeentelijke omgevingsambtenaar. Deze beoordeling wordt opgenomen in de besluitvorming van het college van burgemeester en schepenen.

De beslissing over de aanvraag is raadpleegbaar op de website nadat het college van burgemeester een uitspraak heeft geformuleerd.