2019104502 - Kerkelei 43 - aanvraag IIOA-klasse2

OPENBAAR ONDERZOEK aanvraag omgevingsvergunning CAMPAERT WAARLOOS

Wij delen jou mee dat door Firma Campaert NV een aanvraag tot omgevingsvergunning werd ingediend. De aanvraag heeft betrekking op een perceel gelegen Kerkelei 43, kadastraal gekend als Kontich afdeling 3 sectie B nummer 119W3.

De exploitatie van één of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten omvatten de rubrieken:

 • Nieuw - 12.2.1° - transformator 250 kVA
 • Nieuw - 12.3.2° - 5 batterijladers met gezamenlijk vermogen van 15,78 kW
 • Nieuw - 15.1.1° - stallen van 3 elektrische heftrucks + 2 elektrische orderpickers + 7 camionettes
 • Nieuw - 16.3.2°a) - 2 compressoren (7,7 kW) en diverse airco-toestellen (81,6 kW)
 • Nieuw - 17.3.2.1.1.2° - opslag 21 ton stookolie: 2 OG opslagtanks 10.000 liter + 1 BG tank 5.000 liter
 • Nieuw - 17.4. - opslag diverse gevaarlijke producten in kleine verpakkingen
 • Nieuw - 23.2.1°b) - 2 snijmachines (tapijt en vyniel) met totaal gezamenlijk vermogen van 16 kW
 • Nieuw - 23.3.2°a) - opslag kunststof materialen (vloerbekleding e.d.)
 • Nieuw - 33.4.2°a) - opslag papier en karton (behangpapier)
 • Nieuw - 41.1.1°b) - 20 naaimachines, 1 racing-naaimachines, 2 snijmachines en 4 stoompersen samen 47 kW
 • Nieuw - 41.5. - opslag textielpoducten
 • Nieuw - 43.1.2°b) - 3 branders resp. 249 kW, 250 kW en 153 kW) + 1 boiler 113 kW , gezamenlijk 765 kW en diverse heteluchtblazers met een gezamenlijk vermogen van 567,2 kW

De aanvraag kan je inkijken vanaf 18 maart 2021 tot en met 16 april 2021.

Het volledige dossier ligt ter inzage bij de dienst omgeving van de gemeente. Je dient hiervoor een afspraak maken via www.kontich.be of via het telefoonnummer 03 246 25 50 met vermelding van het dossiernummer OMV_2019104502. Bij het inkijken van het dossier is het niet toegelaten dat er foto’s genomen worden van de plannen en andere documenten uit het dossier.

De bezwaren of opmerkingen over de aanvraag kunnen tot en met 16 april 2021 op volgende wijze worden ingediend:

- digitaal via het omgevingsloket (omgevingsloket.be)

- digitaal via het elektronisch loket van de gemeente Kontich (kontich.be/openbaaronderzoek - e-formulier )

- per aangetekend schrijven aan het college van burgemeester en schepenen, Gemeenteplein 1 te 2550 Kontich

- tegen ontvangstbewijs aan het onthaal van het Gemeentehuis Gemeenteplein 1 te 2550 Kontich

- per mail naar openbaaronderzoek@kontich.be met vermelding van het dossiernummer OMV_2019104502

Vermeld duidelijk op: Bezwaar/OMV_2019104502.

Jouw opmerkingen en de bezwaren zullen beoordeeld worden door de gemeentelijke omgevingsambtenaar. Deze beoordeling wordt opgenomen in de besluitvorming van het college van burgemeester en schepenen.

De beslissing over de aanvraag is raadpleegbaar op de website nadat het college van burgemeester een uitspraak heeft geformuleerd.