2019098763 - Schoolstraat 9 - Vergunning

2019098763 - Schoolstraat 9 - het schepencollege heeft op 17 oktober 2019 een vergunning verleend voor een functiewijziging van appartement naar kantoorruimte.