2019098222 - Gemeenteplein zn - Vergunning

2019098222 - Gemeenteplein zn - het schepencollege heeft op 26 september 2019 een vergunning verleend voor het sporadisch plaatsen van een tent op het grasveld in het gemeentepark.