2019097440 - Edegemsesteenweg 2A - Aktename stedenbouwkundige handelingen

2019097440 - Edegemsesteenweg 2A - Het schepencollege heeft op 22/08/2019 akte genomen van stedenbouwkundige handelingen.