2019096873 - Edgard Tinellaan 2 - Vergunning

2019096873 - Edgard Tinellaan 2 - Het schepencollege heeft in zitting van 29 augustus 2019 een vergunning verleend voor het plaatsen van gevelisolatie.