2019095616 - Keizerenberg 8 -exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten IIOA's

OPENBAAR ONDERZOEK aanvraag omgevingsvergunning LV FIERENS 

Wij delen jou mee dat door LANDBOUWVENNOOTSCHAP FIERENS een aanvraag tot omgevingsvergunning werd ingediend. De aanvraag heeft betrekking op een perceel gelegen Keizerenberg 8, kadastraal gekend als Kontich afdeling 3 sectie C nummers 40B, 41, 42A, 43A, 44A, 47C, 47D en 48A.

De exploitatie van één of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten omvatten de rubrieken:

Ongewijzigd - 6.5.1° -

Ongewijzigd - 9.4.3.c)2° -

Ongewijzigd - 15.1.1° -

Ongewijzigd - 16.3.1.1° -

Ongewijzigd - 17.3.2.1.1.1°b) -

Ongewijzigd - 17.4. -

Ongewijzigd - 19.6.2°c) -

Ongewijzigd - 28.2.c)1° -

Ongewijzigd - 45.4.e)1° -

Ongewijzigd - 45.14.3° -

Nieuw - 53.8.1°a) - gebruik van drainagewater als drinkwater vee met een maximaal debiet 15 m³/dag en 4.500 m³/jaar

De aanvraag kan je inkijken vanaf 6 september 2019 tot en met 5 oktober 2019.

Het volledige dossier ligt ter inzage bij de dienst omgeving van de gemeente. Je dient hiervoor een afspraak maken via www.kontich.be of via het telefoonnummer 03 246 25 50 met vermelding van het dossiernummer OMV_2019095616. Bij het inkijken van het dossier is het niet toegelaten dat er foto’s genomen worden van de plannen en andere documenten uit het dossier.

De bezwaren of opmerkingen over de aanvraag kunnen tot en met 5 oktober 2019 op volgende wijze worden ingediend:

  • - digitaal via het omgevingsloket (omgevingsloket.be)
  • - digitaal via het elektronisch loket van de gemeente Kontich (kontich.be/openbaaronderzoek - e-formulier )
  • - per aangetekend schrijven aan het college van burgemeester en schepenen, Gemeenteplein 1 te 2550 Kontich
  • - tegen ontvangstbewijs aan het onthaal van het Gemeentehuis Gemeenteplein 1 te 2550 Kontich
  • - per mail naar openbaaronderzoek@kontich.be met vermelding van het dossiernummer OMV_2019095616

Vermeld duidelijk op: Bezwaar/OMV_2019095616.

Jouw opmerkingen en de bezwaren zullen beoordeeld worden door de gemeentelijke omgevingsambtenaar. Deze beoordeling wordt opgenomen in de besluitvorming van het college van burgemeester en schepenen.

De beslissing over de aanvraag is raadpleegbaar op de website nadat het college van burgemeester een uitspraak heeft geformuleerd.