2019093227 - Noordstraat 14 - Vergunning

2019093227 - Noordstraat 14 - het schepencollege heeft op 17 oktober 2019 een vergunning verleend voor het bouwen van een woning.