2019091703 - Duffelsesteenweg 231 - Vergunning

2019091703 - Het schepencollege heeft op 8/08/2019 een vergunning verleend voor het bouwen van een geluidswand.