2019090976 - Het plaatsen van een brug over de Edegemsebeek

OPENBAAR ONDERZOEK aanvraag omgevingsvergunning BRUG OVER EDEGEMSEBEEK

Wij delen jou mee dat door Koen Metsu namens Edegem, Edegem namens mevrouw Katleen De Prins en Edegem namens de heer Koen Metsu een aanvraag tot omgevingsvergunning werd ingediend. De aanvraag heeft betrekking op een perceel gelegen Edegemsebeek, kadastraal gekend als Kontich sectie C nummers 380, 381B en afdeling 1 sectie B nummers 464A.

De aanvraag voor stedenbouwkundige handelingen omvatten het plaatsen van een brug over de Edegemsebeek. 

De aanvraag kan je inkijken vanaf 10 oktober 2019 tot en met 8 november 2019.

Het volledige dossier ligt ter inzage bij de dienst omgeving van de gemeente. Je dient hiervoor een afspraak maken via www.kontich.be of via het telefoonnummer 03 246 25 50 met vermelding van het dossiernummer OMV_2019090976. Bij het inkijken van het dossier is het niet toegelaten dat er foto’s genomen worden van de plannen en andere documenten uit het dossier.

De bezwaren of opmerkingen over de aanvraag kunnen tot en met 8 november 2019 op volgende wijze worden ingediend:

  • - digitaal via het omgevingsloket (omgevingsloket.be)
  • - digitaal via het elektronisch loket van de gemeente Kontich (kontich.be/openbaaronderzoek - e-formulier )
  • - per aangetekend schrijven aan het college van burgemeester en schepenen, Gemeenteplein 1 te 2550 Kontich
  • - tegen ontvangstbewijs aan het onthaal van het Gemeentehuis Gemeenteplein 1 te 2550 Kontich
  • - per mail naar openbaaronderzoek@kontich.be met vermelding van het dossiernummer OMV_2019090976

 Vermeld duidelijk op: Bezwaar/OMV_2019090976.

Jouw opmerkingen en de bezwaren zullen beoordeeld worden door de gemeentelijke omgevingsambtenaar. Deze beoordeling wordt opgenomen in de besluitvorming van het college van burgemeester en schepenen.

De beslissing over de aanvraag is raadpleegbaar op de website nadat het college van burgemeester een uitspraak heeft geformuleerd.