2019089494 - Oever 21 -Vergunning

2019089494 - Oever 21 - het schepencollege heeft op 26 september 2019 een vergunning verleend voor het verbouwen van een bedrijfswoning tot zonevreemde woning.