2019087649 - Ooststatiestraat 268 - Het bouwen van 22 appartementen

OPENBAAR ONDERZOEK aanvraag omgevingsvergunning NIEUWBOUW VAN 22 APPARTEMENTEN NA SLOOP BESTAANDE BEBOUWING

Wij delen jou mee dat door michaël Janssens namens MUSEUM REAL ESTATE DEVELOPMENT BVBA een aanvraag tot omgevingsvergunning werd ingediend. De aanvraag heeft betrekking op een perceel gelegen Ooststatiestraat 268, kadastraal gekend als Kontich afdeling 2 sectie C nummers 86G, 86L, 86E en 87L.

De aanvraag voor stedenbouwkundige handelingen omvatten het bouwen van 22 appartementen.

De aanvraag kan je inkijken vanaf 19 augustus 2019 tot en met 17 september 2019.

Het volledige dossier ligt ter inzage bij de dienst omgeving van de gemeente. Je dient hiervoor een afspraak maken via www.kontich.be of via het telefoonnummer 03 246 25 50 met vermelding van het dossiernummer OMV_2019087649. Bij het inkijken van het dossier is het niet toegelaten dat er foto’s genomen worden van de plannen en andere documenten uit het dossier.

U bent welkom op een informatievergadering over dit dossier op 21 augustus 2019 om 20:00 uur, op het volgend adres: Zaal pronkenborg, Pronkenbergstraat 1A te 2550 Kontich

De bezwaren of opmerkingen over de aanvraag kunnen tot en met 17 september 2019 op volgende wijze worden ingediend:

  • digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be)
  • digitaal via het elektronisch loket van de gemeente Kontich (www.kontich.be/openbaaronderzoek - e-formulier )
  • per aangetekend schrijven aan het college van burgemeester en schepenen, Gemeenteplein 1 te 2550 Kontich
  • tegen ontvangstbewijs aan het onthaal van het Gemeentehuis Gemeenteplein 1 te 2550 Kontich
  • per mail naar openbaaronderzoek@kontich.be met vermelding van het dossiernummer OMV_2019087649

Vermeld duidelijk op: Bezwaar/OMV_2019087649.

Jouw opmerkingen en de bezwaren zullen beoordeeld worden door de gemeentelijke omgevingsambtenaar. Deze beoordeling wordt opgenomen in de besluitvorming van het college van burgemeester en schepenen.

De beslissing over de aanvraag is raadpleegbaar op de website nadat het college van burgemeester een uitspraak heeft geformuleerd