2019086775 - Duffelsesteenweg 198 - Aktename

2019086775 - Het college van burgemeester en schepenen heeft op 25/07/2019 akte genomen voor het inrichtingen van een zorgwoning.