2019086234 - Kruisschanslei 99A - Vergunning

2019086234 - Kruisschanslei 99A - Het schepencollege heeft op 31 oktober 2019 een vergunning verleend voor een functiewijziging van serre naar opslagplaats.